Informace pro uchazeče

 

Střední škola informatiky a právních studií, z. ú. je obecně prospěšnou společností s širším cílem aktivně se podílet na osvětě a rozvoji školství využíváním nekonvenčních metod výuky, rozmanitou nabídkou atraktivních předmětů a nejnovějších technologií.

Zcela v souladu s filozofií naší školy jsou oba studijní obory zaměřeny na budování sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj profesní i osobní život. Jednou z priorit jsou i cizí jazyky. Individuální přístup a přátelská atmosféra jsou pro náš pedagogický sbor samozřejmostí.

 

Proč jít k nám studovat obor Bezpečnostně právní činnost

V rámci tohoto oboru se naučíš provádět právní činnosti, tj. rozpoznávat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí. V rámci výuky se seznámíš s prací bezpečnostních a záchranných složek (policie, hasiči, záchranná služba) a budeš pracovat na rozvoji své psychické a fyzické odolnosti, abys byl připraven zvládat jednání s klientem ve specializovaných sférách své budoucí kariéry.

 

Co tě u nás čeká?

Počínaje adaptačním kurzem, který je určen pro prváky a druháky obou oborů, a koná se tradičně  první tři dny nového školního roku, se můžeš těšit na celou řadu mimoškolních aktivit, které se prolínají napříč obory. V rámci výuky se budeš vzdělávat nejen ve škole, ale i mimo ni.  Na specializovaných přednáškách budeš mít možnost komunikovat se špičkovými odborníky z mnoha oborů a udělat si tak obrázek o své budoucí specializaci v rámci svého profesního růstu. Během povinné praxe se hlouběji seznámíš  s pracovním prostředím složek Integrovaného záchranného systému a budeš mít možnost otestovat svoji psychickou i fyzickou odolnost a spolehlivost, např. i v rámci posouzení fyzické způsobilosti uchazeče k Policii ČR.  Odborné předměty vyučují odborníci z praxe, kteří zaručují předání aktuálních informací.