Školné – čtyřletý studijní obor Bezpečnostně právní činnost

Školné je splatné vždy do zahájení příslušného školního roku:

  • 1 x ročně
  • 2 x ročně
  • po dohodě formou splátkového kalendáře

Termíny jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu.
Výjimku tvoří první platba (za první školní rok), která se musí uskutečnit do termínu vystavení Rozhodnutí o přijetí.

Cena studia je:

  • 20. 400,- Kč za první školní rok (12 x 1. 700,- Kč)
  • 20. 400,- Kč za druhý školní rok (12 x 1. 700,- Kč)
  • 22. 800,- Kč za třetí školní rok (12 x 1. 900,- Kč)
  • 22. 800,- Kč za čtvrtý školní rok (12 x 1. 900,- Kč)

Číslo účtu: 2401783578/2010
IBAN: CZ7820100000002401783578
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pro veškerý platební styk, prosím, používejte bankovní účet u Fio banky, a.s.