O SŠIPS

 

Střední škola informatiky a právních studií, z. ú. byla založena v Českých Budějovicích v roce 1993. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR od roku 1997.

Hlavním účelem a smyslem existence SŠIPS, z. ú. je pedagogická činnost v oblasti vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.

Náplň činnosti školy

Zajišťuje vzdělávání ve dvou čtyřletých maturitních oborech: Bezpečnostně právní činnost a Informační technologie.

Poslání SŠIPS, z. ú.

Nabízet moderní a perspektivní vzdělání, které odráží vývoj současného světa a trhu práce. Vycházet vstříc požadavkům společnosti, která řeší aktuální témata bezpečnosti, právní gramotnosti i humanity a pochopení pravidel harmonického soužití občanů. SŠIPS si také uvědomuje důležitost i naléhavost praktických znalostí informačních technologií, které se snaží neustále rozvíjet a inovovat.

Vizí školy je být školou zaměřenou na žáky, na budování jejich sebeuvědomění i sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj profesní i osobní život.

Strategicky mimo jiné využívá i rozvoj klíčových kompetencí a s nimi úzce související základní funkční gramotnosti, které si žáci během studia osvojují. Dále jsou intenzivně rozvíjeny kompetence odborné, jejichž osvojením opět získává absolvent dobrou pozici pro vstup na trh práce.

Mezi silné stránky školy patří její poloha. Škola sídlí v centru města v blízkosti nádraží a všech zásadních institucí. Dalším významným pozitivním faktem jsou studijní obory, které jsou velmi populární u uchazečů o studium a jejich rodičů. Škola jim proto vychází vstříc a nabízí od poloviny října do konce února každého školního roku každou středu v odpoledních hodinách Dny otevřených dveří, aby uspokojila poptávku po individuálních konzultacích.

Významná a intenzivní spolupráce s organizací Centrum bojových sportů České Budějovice, kdy je žákům školy nabízen individuální přístup v další realizaci sebeobrany, získání zbrojního průkazu, osvědčení pro pracovníky bezpečnostních agentur a mnoho dalších kurzů, které bezprostředně souvisí s oborem Bezpečnostně právní činnost, patří mezi činnost na kterou je SŠIPS, z. ú. hrdá.

Síť spolupracujících IT firem v kraji rovněž patří mezi silné stránky školy, která se ukáže velmi uspokojivá zejména při realizování každoročních praxí pro studijní obor Informační technologie. Někteří šikovní žáci oboru IT po povinné praxi dostávají nabídku dlouhodobé brigády, která často vyústí v nabídku zaměstnání po úspěšném zakončení studia.

A v neposlední řadě vnímá vedení školy i pedagogický sbor jako zásadní a pozitivní každodenní tvorbu pozitivního klima ve škole. Je navazováno mnoho radostných vztahů nejen mezi žáky jedné třídy, ale zároveň mezi ročníky a obory. V průběhu školního roku se žáci a pedagogický sbor účastní školních akcí (adaptační kurz, výstup na Kleť, vodácký kurz), na nichž se aktivně podílí na vytváření pozitivních sociálních vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy.

SŠIPS, z. ú. není vzhledem ke studijním oborům inkluzivní školou jako takovou, ale snaží se přiměřeně přizpůsobovat individuálním potřebám žáků. Inkluzivní prostor pro studijní obory Bezpečnostně právní činnost a Informační technologie je poměrně malý. Pro studium oboru BPČ je navíc potřebné potvrzení od lékaře, že je uchazeč schopen dostát nároků učiva a rovněž je fyzicky způsobilý. U oboru IT, nejsou nároky fyzického typu, nicméně zaměření oboru na programování ve významných programovacích jazycích klade důraz na logické a kreativní myšlení a jemnou motoriku. Cílovou skupinou oborů školy jsou nadšení uchazeči se zájmem o zvolené obory.

facebook_ssips
instagram_ssips
galerie_ssips
burzaskol_ssips
centrum_bojovych_sportu
youtube_ssips