Maturitní čtyřletý studijní obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01)

 

  • Získejte to nejlepší všeobecné a odborné vzdělání pro praxi a další studium v oboru informačních technologií.
  • Vybavení SŠIPS Vám nabídne nejvýkonnější PC sestavy, které můžete ve školách najít.
  • Používáme nejmodernější způsoby vývoje – Python, JAVA, PHP (objektově), HTML5, CSS3, programujeme Arduina, abyste se bez problémů uplatnili na trhu práce!
  • Žák během studia získá přístup zdarma k softwaru od společnosti Microsoft (Od Windows po Office), které si může zdarma nainstalovat na svá zařízení.

Uplatnění absolventa oboru Informační technologie

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijního oboru 1820M01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vysokých školách, zejména na vysokých školách se zaměřením na informační technologie nebo ve firmách z oblasti IT. Díky každoroční praxi v celé řadě IT firem v našem regionu, budete vybaveni i praktickými znalostmi, které Vám pomohou se uplatnit i bez dalšího vysokoškolského studia.

Co se v tomto oboru u nás můžete naučit?

Jedná se o studijní obor, jehož perspektivní učební plán si Vás okamžitě získá. SŠIPS, o. p. s. garantuje výuku odborných PC předmětů a dvou cizích jazyků. Žák získá znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky od programování, tvorby webových stránek, střih videa (Adobe After Effects a Adobe Premiere), grafiky (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator), 3D grafiky, správy operačních systémů, hardwaru (+Arduino) až po robotiku. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na své preference stane specialistou.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1.2.3.4.Celkem
A. Povinné33333435135
Český jazyk a literatura444416
Anglický jazyk333312
Konverzace v anglickém jazyce00224
Německý jazyk333312
Dějiny Země32005
Základy společenských věd00235
Právo00202
Matematika333413
Fyzikální vzdělávání12003
Chemické vzdělávání11002
Biologické a ekologické vzdělávání20002
Tělesná kultura22228
Ekonomika22004
Hardware20035
Informační a komunikační technologie01225
Operační systémy22026
Písemná a elektronická komunikace21003
Grafika02002
Webové programování10304
3D grafika00022
Robotika20002
Zpracování digitálních záznamů00202
Databáze00303
Počítačové sítě02024
Programování03339
B. Nepovinné – volitelné dle zájmu
3. cizí jazyk11114
ICT předmět dle zájmu11114