Maturitní čtyřletý studijní obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01)

 

  • Získejte to nejlepší všeobecné a odborné vzdělání pro praxi a další studium v oboru informačních technologií.
  • Vybavení SŠIPS Vám nabídne nejvýkonnější PC sestavy, které můžete ve školách najít.
  • Používáme nejmodernější způsoby vývoje – Python, JAVA, PHP (objektově), HTML5, CSS3, programujeme Arduina, abyste se bez problémů uplatnili na trhu práce!
  • Žák během studia získá přístup zdarma k softwaru od společnosti Microsoft (Od Windows po Office), které si může zdarma nainstalovat na svá zařízení.
[/vc_row]

Uplatnění absolventa oboru Informační technologie

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijního oboru 1820M01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vysokých školách, zejména na vysokých školách se zaměřením na informační technologie nebo ve firmách z oblasti IT. Díky každoroční praxi v celé řadě IT firem v našem regionu, budete vybaveni i praktickými znalostmi, které Vám pomohou se uplatnit i bez dalšího vysokoškolského studia.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1.2.3.4.Celkem
A. Povinné33333435135
Český jazyk a literatura444416
Anglický jazyk333312
Konverzace v anglickém jazyce00224
Německý jazyk333312
Dějiny Země32005
Základy společenských věd00235
Právo00202
Matematika333413
Fyzikální vzdělávání12003
Chemické vzdělávání11002
Biologické a ekologické vzdělávání20002
Tělesná kultura22228
Ekonomika22004
Hardware20035
Informační a komunikační technologie01225
Operační systémy22026
Písemná a elektronická komunikace21003
Grafika02002
Webové programování10304
3D grafika00022
Robotika20002
Zpracování digitálních záznamů00202
Databáze00303
Počítačové sítě02024
Programování03339
B. Nepovinné – volitelné dle zájmu
3. cizí jazyk11114
ICT předmět dle zájmu11114