Střední škola informatiky a právních studií, z. ú.  aktivně spolupracuje s rodiči a umožňuje jim spolupodílet se na procesu vzdělávání svých dětí. Pedagogičtí pracovníci poskytují rodičům informace o dění ve škole během rodičovských schůzek, individuálních osobních setkání a pomocí různých informačních kanálů (telefonicky, informační systém Bakaláři, e-mail, sociální sítě, webové stránky školy apod.) Rodiče mají možnost účastnit se některých aktivit školy, například školního výstupu na Kleť, a více tak proniknout do dění ve škole. Při škole pracuje i Školská rada, která se schází podle potřeby a spolupracuje s vedením školy.

SŠIPS, z. ú. prezentuje svoji činnost a výsledky své práce před veřejností na Dnech otevřených dveří, výstavě škol Vzdělání a řemeslo, burzách škol v jiných městech. Škola spolupracuje i se svými absolventy, někteří z nich vzhledem ke své odbornosti (vystudované VŠ) aktivně pomáhají zajišťovat výuku, praxe, projektové dny nebo prezentují svoji střední školu na svých působištích.

Spolupráce se sociálními partnery a odborníky z oboru, exkurze a přednášky napomáhají žákům utvořit si představu o potenciálním budoucím zaměstnání a přispívají k výběru konkrétní specializace v budoucnosti. Tato spolupráce dále žáky motivuje ve vzdělávání a přináší jim informace, na kterých si stanovují priority. Spolupráce s institucemi tipu Jihočeské muzeum a divadlo, Vysokou školou evropských a regionálních studií, z. ú, JČU je považováno za samozřejmost a probíhá aktivně během celého školního roku. Stejně jako spolupráce se základními školami v celém regionu. Žáci se aktivně podílí na prezentování a rádi se vracejí na své ZŠ, aby předali své dosavadní vědomosti a udrželi kontakt. Škola se opakovaně zapojuje i do krátkodobějších projektů např. dny Světlušky apod.

facebook_ssips
instagram_logo
galerie_ssips
zivotveskole_ssips
centrum_bojovych_sportu
youtube_ssips