Logo EU a MŠMT

Ukončené projekty

Projekt Kariérové poradenství II pro žáky SŠIPS, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016267

 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií
 • Projekt probíhá ve školním roce 2019-2020 a 2020-2021

Aktivity projektu

 • Činnost školního kariérového poradce pro žáky SŠIPS – více na stránkách kariérového poradenství
 • Badatelský klub pro žáky SŠIPS
 • Vzdělávání DVPP pro pedagogický sbor

Specifické cíle projektu

 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Projekt Školní kariérový poradce pro žáky SŠIPS, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007047

 • Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
 • Projekt probíhal ve školním roce 2017-2018 a 2018-2019

Aktivity projektu

 • Činnost školního kariérového poradce pro žáky SŠIPS
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP

Projekt Kombinovaná výuka jazyků, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1284

Aktivity projektu

 • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu

Projekt Jazykové a čtenářské kompetence žáků, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1563

Aktivity projektu

 • Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky (Londýn)
 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Projekt EU – peníze středním školám