Kariérové poradenství

Kariérové poradenství na Střední škole informatiky a právních studií, z. ú. je jednou z poskytovaných poradenských služeb a slouží jako pomoc žákům při rozhodování o vzdělávací a profesní orientaci, porozumění světu práce a ujasnění si kariérních cílů.

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Petra Klimešová
Konzultační hodiny: úterý 14:05 – 14:55 v kabinetě K2 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě)

Scio testy

Přijímací zkouška na některé vysoké školy probíhá formou SCIO testů (seznam VŠ a fakult). Testy si můžete nanečisto vyzkoušet. Přihlásit se ke konání SCIO testů můžete zde.

Termíny SCIO testů

 • 9. prosince 2023 (OSP, ZSV)
 • 16. ledna 2024 (OSP, ZSV)
 • 3. února 2024 (OSP, ZSV, MAT, AJ, GAP)
 • 3. března 2024 (OSP, ZSV, MAT, AJ, GAP)
 • 23. března 2024 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ)
 • 2. dubna 2024 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ)
 • 1. května 2024 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, GAP, EPP)
 • 25. května 2024 (OSP, ZSV, Bi, Ch, (AJ), EPP)

Viz stránky SCIO.

Profesní portfolio žáka

Profesní portfolio pomáhá žákovi k úspěšnému zařazení do pracovního života.

Portfolio obsahuje:

 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • motivační dopis v české jazyce
 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
 • motivační dopis v anglickém jazyce
 • potvrzení o vykonání odborné praxe
 • diplomy, certifikáty
 • Europass

Více informací zde.