VYUČUJÍCÍ

E-MAIL

VYUČUJÍCÍ

E-MAIL

Brodský Břetislav, DiS.brodsky@stredniskola.czMgr. Míková Lucie mikova@stredniskola.cz
Brom Michael brom@stredniskola.czBc. Pártlová Michaela partlova@stredniskola.cz
Cakl Ondřejcakl@stredniskola.czmjr. Ing. Mgr. Pečenková Miroslava pecenkova@stredniskola.cz
Mgr. Cikán Michal
cikan@stredniskola.cz
Mgr. et Mgr. Petřík Jindřich petrik@stredniskola.cz
Mgr. Cikánová Kateřina
cikanova@stredniskola.cz
Mgr. et Mgr. Pitnerová Tereza
pitnerova@stredniskola.cz
Mgr. Jakešová Ivana jakesova@stredniskola.czIng. Pokorný Jiří pokorny@stredniskola.cz
Ing. Jandová Klárajandova@stredniskola.czPražáková Lenkaprazakova@stredniskola.cz
Ing. Janotka Ivan janotka@stredniskola.cz
Mgr. Schön Ladislav schon@stredniskola.cz
Jiránek Michaljiranek@stredniskola.cz
JUDr. Skabalík František skabalik@stredniskola.cz
Bc. Kabourek Petr kabourek@stredniskola.czBc. Slačík Tomášslacik@stredniskola.cz
Mgr. Klimešová Petra
klimesova@stredniskola.cz
plk. JUDr. Mgr. Veitl Milan veitl@stredniskola.cz
Mgr. Kubík Radovankubik@stredniskola.czBc. Vomáčková Hanavomackova@stredniskola.cz
Mgr. Mandryszová Jana
mandryszova@stredniskola.cz
Bc. Zacher František zacher@stredniskola.cz

Pedagogický sbor

``Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.`` - Charles Farrar Browne

chris-lawton-236416-unsplash

Bc. Hana Vomáčková

BIO, CHEM

vomackova@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Bc. Tomáš Slačík

PRO, DAT, TDG

slacik@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Lenka Pražáková

CJL

prazakova@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Michal Jiránek

IT, ZDZ

jiranek@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Ing. Klára Jandová

PRA, EKO

jandova@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Ondřej Cakl

OS

cakl@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Michael Brom

HW, IT

brom@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Ing. Jiří Pokorný

IT

email: pokorny@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Mgr. Radovan Kubík

AJ, KAJ, GEO, PEA

třídní učitel 3.ZI

email: kubik@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Bc. František Zacher

KKR, PRA

email: zacher@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Břetislav Brodský, DiS.

FYZ, TK

email: brodsky@stredniskola.cz

78194659_651172435418393_1395040888530403328_n

Bc. Michaela Pártlová

NJ

třídní učitelka 3.YB

email: partlova@stredniskola.cz

“Život je jako tanec – upadnout můžeš stokrát, ale zvednout se musíš vždycky.”

katka-michal

Mgr. Michal Cikán

DEJ, ZSV, TK

zástupce ředitelky školy, školní metodik prevence, metodik EVVO, třídní učitel 1.B

email: cikan@stredniskola.cz

“Hlavou, srdcem, rukama, nohama.”

katka-michal

Mgr. Kateřina Cikánová

PEP

ředitelka školy

email: cikanova@stredniskola.cz

„Být či nebýt, to je oč tu běží.“
William Shakespeare

chris-lawton-236416-unsplash

plk. JUDr. Mgr. Milan Veitl

PRA

email: veitl@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

JUDr. František Skabalík

PRA, BČI

email: skabalik@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Mgr. Ladislav Schön

PRO, WEP

email: schon@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

mjr. Ing. Mgr. Miroslava Pečenková

PRA

email: pecenkova@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Bc. Petr Kabourek

TK

email: kabourek@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Ing. Ivan Janotka

IT, PS

email: janotka@stredniskola.cz

chris-lawton-236416-unsplash

Mgr. et Mgr. Tereza Pitnerová

PEP

email: pitnerova@stredniskola.cz

„Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbeny zaživa a vyjdou na povrch později ošklivějšími způsoby.“

Sigmund Freud

Jana

Mgr. Jana Mandryszová

email: mandryszova@stredniskola.cz

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Hubbard

 

petřík

Mgr. et Mgr. Jindřich Petřík

OO, SEO, STR

email: petrik@stredniskola.cz

IMG_8537

Mgr. Lucie Míková

MAT

třídní učitelka 4.VI

email: mikova@stredniskola.cz

“Karma je zdarma.”

petra

Mgr. Petra Klimešová

AJ, KAJ, DEJ

výchovná a kariérová poradkyně, třídní učitelka 4. XB

email: klimesova@stredniskola.cz

“Všechno špatné je k něčemu dobré.”

chris-lawton-236416-unsplash

Mgr. Ivana Jakešová

CJL, IT, PEA

třídní učitelka 2. A

email: jakesova@stredniskola.cz