Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Obor IT je organizování jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Absolvent je vybaven i praktickými znalostmi, které mu pomohou se uplatnit i bez dalšího vysokoškolského studia. Naučí se navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy, zabezpečovat data před jejich zneužitím, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a databáze a administrovat je a vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vysokých školách, zejména na vysokých školách se zaměřením na informační technologie nebo ve firmách z oblasti IT. Uplatní se jako programátor, pracovník technické a uživatelské podpory, správce počítačových sítí a operačních systémů, správce aplikací a podobně.

facebook_ssips
instagram_logo
galerie_ssips
zivotveskole_ssips
centrum_bojovych_sportu
youtube_ssips