Žáci ročníku 3. RI vytvořili v rámci předmětu Zpracování digitálních záznamů (ZDZ) originální animovaná PF 2020.

Bratršovská Nicola

Mojžíš Adam

Musil Ondřej

Pražáková Lenka

Žemlička Josef