04 Říjen

ORIENTAČNÍ BĚH 2018

Milí žáci tříd 1. TB, 2. PB a 3. NI, v pondělí 10. 9. 2018 se zúčastníte tradiční každoročně pořádané akce „Orientační běh SŠIPS“, která se koná v městském parku …