EVAKUAČNÍ CVIČENÍ

V pondělí 4. 6. 2018 proběhlo evakuační cvičení „Požár 2018“, kdy byl za pomocí filmového dýmu simulován požár v budově školy. Žáci i vyučující si vyzkoušeli orientaci ve ztížených podmínkách, opuštění budovy pouze jednou únikovou cestou a seřazení se na shromaždišti. Cílem bylo prověření času evakuace z budovy školy, reakce žáků i učitelů a prověření funkčnosti evakuační trasy a požárního plánu školy. Doufáme, že si všichni akci užili a těšíme se opět za rok.
Tým JP 

 

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube