Výsledky přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

zde předkládáme seznam přijatých a nepřijatých zájemců o studium v obou oborech (Bezpečnostně právní činnost a Informační technologie). Zájemci nad čarou jsou přijati, neboť dosáhli nejvyššího počtu bodů z obou částí přijímacího řízení (jednotná přijímací zkouška + hodnocení prospěchu). Zájemci, kteří se vyskytli pod čarou, mohou podat odvolání, kterému by mohlo být vyhověno, pokud některý z přijatých uchazečů ztratí zájem o studium na naší škole.

Dále připomínáme povinnost přijatých uchazečů odevzdat na školu, pro kterou se rozhodnou, zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, o. p. s., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí si uchazeči mohou vyzvednout osobně od 9. 5. 2018 od 8:00 hod na studijním oddělení školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou uchazečům rozeslána poštou.

Výsledky prvních a posledních přijatých uchazečů v jednotlivých oborech:

Obor

Počet bodů prvního přijatého

Počet bodů posledního přijatého

Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)

 

140

 

106

Informační technologie (18-20-M/01)

 

141

 

97

 

Výsledky oboru BPČ

Výsledky oboru IT

Vzor odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu na SŠ

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube