Movember 2017

Zdravím všechny kníraté bratry a sestry,

kteří se letos nebáli trochy zdravého sebezesměšnění pro dobrou věc! Začal nám listopad a s ním i tradiční akce Movember. Letos byl den s knírkem na SŠIPS v pátek 10.11. Nejlepší byly samozřejmě kníry vlastní, ale spokojili jsme se i s knírem namalovaným či nalepeným. Oceňuji odvážné kreace při úpravě mužných ozdob vašich tváří. Závěrem chci vyzdvihnout mou odvahu, neboť vlastní knír jsem dosud neoholil a statečně přehlížím posměšky okolí…

MC

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube