Důležité upozornění pro maturanty 4. FI a 4. GB

Slavnostní zahájení a informace co s sebou

Slavnostní zahájení pro třídu 4. FI
– je v pondělí 22. 5. 2017 od 7:15 – 7:30 hodin. Tohoto zahájení se musí zúčastnit VŠICHNI žáci připuštění k maturitní zkoušce ze třídy 4. FI (tzn. kromě těch, kteří připuštěni nebyli). S sebou si nezapomeňte vzít OBČANSKÝ PRŮKAZ, který stejně jako u didaktických testů a písemných prací budete muset mít při sobě i po celou dobu konání ústních zkoušek. Bez občanského průkazu nemusíte být ke zkoušce připuštěni.

Slavnostní zahájení pro třídu 4. GB
– je ve středu 24. 5. 2017 od 11:15 – 11:30 hodin. Tohoto zahájení se musí zúčastnit VŠICHNI žáci připuštění k maturitní zkoušce ze třídy 4. GB. S sebou si nezapomeňte vzít OBČANSKÝ PRŮKAZ, který stejně jako u didaktických testů a písemných prací budete muset mít při sobě i po celou dobu konání ústních zkoušek. Bez občanského průkazu nemusíte být ke zkoušce připuštěni.

Zároveň je již tradicí, že si každá třída připraví krátký uvítací proslov pro předsedu maturitní komise (pedagog/pedagožka z jiné školy). Dohodněte se, kdo proslov přednese a připravte si pár vět na uvítanou.

Děkuji za pozornost. Doufám, že jste text dočetli až sem.
Přeji hezký poslední víkend v roli maturujících! Ten příští už snad budete slavit jako absolventi.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube