2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro studijní obor Informační technologie (kód 18-20-M/01).

Podmínky pro přijetí:

Přijímací zkoušky se na SŠIPS, o. p. s. nekonají. Přijímací řízení je založeno na přátelském motivačním pohovoru, rozboru dosažených výsledků na ZŠ, mimoškolních aktivit a podpisu Smlouvy o studiu. Motivačního pohovoru se spolu s uchazeči účastní i rodiče.

Podmínkou přijetí ke studiu do čtyřletého maturitního programu je úspěšné absolvování přijímacího řízení a uzavření řádné Smlouvy o studiu. Dalším předpokladem je splnění povinné základní školní docházky s optimálními výsledky i na konci druhého pololetí. Vyplněnou přihlášku ke studiu spolu s kopiemi již získaných diplomů doručte na studijní oddělení SŠIPS, o.p.s. nejpozději do 11. 5. 2016.

Mgr. Kateřina Cikánová Pánová
ředitelka školy

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube