Problematika drogové kriminality

V rámci praxí si třídy 2. GB a 3. EB vyslechly velmi zajímavou přednášku o prevenci drogové kriminality. Dozvěděli se, jak jednotka pracuje, jak dochází k odhalení drogových dealerů a výrobců drog, a jak se v rámci protidrogového oddělení, zachází s důkazy.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube