Školné

Školné – čtyřletý studijní obor Bezpečnostně právní činnost

Školné:

– je splatné najednou, vždy do zahájení příslušného školního roku
– termíny jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu
– výjimku tvoří první platba (za první školní rok), která se musí uskutečnit do termínu vystavení Rozhodnutí o přijetí

Cena studia je:

17. 000,- Kč za první školní rok
18. 000,- Kč za druhý školní rok
19. 000,- Kč za třetí školní rok
19. 500,- Kč za čtvrtý školní rok

Školné – čtyřletý studijní obor Informační technologie

Ve školním roce 2018/2019 neotevíráme obor Informační technologie pro následující rok 2019/2020.

Individuálně lze dohodnout i splátkový kalendář.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube