Informační technologie

Maturitní 4letý studijní obor Informační technologie(kód 18-20-M/01)

Získejte to nejlepší všeobecné a odborné vzdělání pro praxi a další studium v oboru informačních technologií.

Vybavení SŠIPS Vám nabídne nejvýkonnější PC sestavy, které můžete ve školách najít. Budete pracovat na počítačích s nejnovějšími procesory i7, GTX grafikou, DDR4 paměťmi a SSD disky.

Používáme nejmodernější způsoby vývoje – JAVA 🙂 , HTML5, CSS3, objektové PHP, abyste se bez problémů uplatnili na trhu práce!

Uplatnění absolventa oboru Informační technologie

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijního oboru 1820M01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vysokých školách, zejména na vysokých školách se zaměřením na informační technologie nebo ve firmách z oblasti IT. Díky každoroční praxi v celé řadě IT firem v našem regionu, budete vybaveni i praktickými znalostmi, které Vám pomohou se uplatnit i bez dalšího vysokoškolského studia.

Co se v tomto oboru u nás můžete naučit?

Jedná se o studijní obor, jehož perspektivní učební plán si Vás okamžitě získá. SŠIPS, o. p. s. garantuje výuku odborných PC předmětů a dvou cizích jazyků. Žák získá znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky od programování, tvorby webových stránek, multimediálních aplikací, 3D grafiky, správy operačních systémů, hardwaru až po robotiku. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na své preference stane specialistou.

Robosoutez_small_03

Robotika

IMG_7044

Hardware

Jana Čechová

3D grafika

IMG_6857

Zpracování digitálního záznamu

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1. 2. 3. 4.
A. Povinné
33 33 34 35 135
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Konverzace v anglickém jazyce 0 0 2 2 4
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Dějiny země 3 2 0 0 5
Základy společenských věd 0 0 2 3 5
Právo 0 0 2 0 2
Matematika 3 3 3 4 13
Fyzikální vzdělávání 1 2 0 0 3
Chemické vzdělávání 1 1 0 0 2
Biologické a ekologické vzdělávání 2 0 0 0 2
Tělesná kultura 2 2 2 2 8
Ekonomika 2 1 0 0 3
Hardware 2 0 0 3 5
Informační technologie 2 2 0 2 6
Operační systémy 2 2 0 2 6
Písemná a elektronická komunikace 2 1 0 0 3
Grafika 0 2 0 0 2
Webové programování 1 0 3 0 3
3D grafika 0 0 0 2 2
Robotika 0 0 2 0 2
Zpracování digitálních záznamů 0 0 2 0 2
Databáze 0 0 3 0 3
Počítačové sítě 0 2 0 2 4
Programování 0 3 3 3 9
B. Nepovinné – volitelné dle zájmu
3. cizí jazyk 1 1 1 1 4
ICT předmět dle zájmu 1 1 1 1 4

RVP 18-20-M/01 – Informační technologie ke stažení zde.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube