Bezpečnostně právní činnost

Maturitní čtyřletý studijní obor BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68-42-M/01)

Získejte všeobecné i odborné vzdělání pro praxi a další studium na míst, kde nezapadnete v davu, kde ukážete svoji jedinečnost a kde budete s chutí rozvíjet svůj talent pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z oblastí práva, kriminologie, kriminalistiky, psychologie, bojových umění a ostatních bezpečnostně právních sfér.

Jen na SŠIPS dosáhnete kvalitního teoretického i praktického vzdělání v oboru, který vám pomůže aktivně tvořit svou budoucnost a být přínosem pro své okolí. Pomůžeme Vám uvědomit si, co je pro vás důležité a nabídneme vám ty nejlepší nástroje k dosažení vašich cílů!

Uplatnění absolventa oboru Bezpečnostně právní činnost

IZS_loga dT8r7RKTe logo-EU 2350489-img-statni-sprava logo-znak-paveza-color logo

 

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oboru 6842M01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Obor BPČ je organizován jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatnění je možné např. v bezpečnostních sborech (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR apod.) a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), složkách IZS, Armádě ČR, advokacii nebo firmách zajišťujících ostrahu.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Mezi výukové oblasti v tomto oboru patří např. právní vzdělávání, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, sebeobrana a mnoho dalších.

Co se v tomto oboru u nás můžete naučit?

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který v Českých Budějovicích a blízkém okolí nabízí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1. 2. 3. 4.

A. Povinné

32

33

33

33

132

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Konverzace v anglickém jazyce

0

0

2

2

4

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

1

0

0

3

Základy společenských věd

0

0

2

3

5

Právo

2

4

4

4

14

Matematika

3

3

3

4

13

Fyzika

2

0

0

0

2

Chemie

0

2

0

0

2

Základy biologie a ekologie

2

0

0

0

2

Tělesná kultura

2

2

2

2

8

Sebeobrana

2

2

0

0

4

Ekonomika

2

2

0

0

4

Geografie

1

2

0

0

3

Informační a komunikační technologie

0

2

2

2

6

Bezpečnostní činnost

0

0

2

2

4

Ochrana obyvatelstva

2

0

0

0

2

Střelecká příprava

0

0

1

2

3

Kriminologie a kriminalistika

0

0

3

3

6

Pedagogika a psychologie

0

2

2

0

4

Písemná a elektronická administrativa

2

1

0

0

3

B. Nepovinné – volitelné dle zájmu

3. cizí jazyk

1

1

1

1

4

ICT předmět dle zájmu

1

1

1

1

4

 

 

 


RVP 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost ke stažení zde.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube