Bezpečnostně právní činnost

Maturitní čtyřletý studijní obor BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68-42-M/01)

Získejte všeobecné i odborné vzdělání pro praxi a další studium na míst, kde nezapadnete v davu, kde ukážete svoji jedinečnost a kde budete s chutí rozvíjet svůj talent pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z oblastí práva, kriminologie, kriminalistiky, psychologie, bojových umění a ostatních bezpečnostně právních sfér.
Jen na SŠIPS dosáhnete kvalitního teoretického i praktického vzdělání v oboru, který vám pomůže aktivně tvořit svou budoucnost a být přínosem pro své okolí. Pomůžeme Vám uvědomit si, co je pro vás důležité a nabídneme vám ty nejlepší nástroje k dosažení vašich cílů!

Uplatnění absolventa oboru Bezpečnostně právní činnost

IZS_loga dT8r7RKTe logo-EU 2350489-img-statni-sprava logo-znak-paveza-color logo

 

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oboru 6842M01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Obor BPČ je organizován jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatnění je možné např. v bezpečnostních sborech (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR apod.) a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), složkách IZS, Armádě ČR, advokacii nebo firmách zajišťujících ostrahu.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Mezi výukové oblasti v tomto oboru patří např. právní vzdělávání, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, sebeobrana a mnoho dalších.

Co se v tomto oboru u nás můžete naučit?

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který v Českých Budějovicích a blízkém okolí nabízí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1. 2. 3. 4.
A. Povinné
32 33 33 33 132
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Konverzace v anglickém jazyce 0 0 2 2 4
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 1 0 0 3
Základy společenských věd 0 0 2 3 5
Právo 2 4 4 4 14
Matematika 3 3 3 4 13
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 0 2 0 0 2
Základy biologie a ekologie 2 0 0 0 2
Tělesná kultura 2 2 2 2 8
Sebeobrana 2 2 0 0 4
Ekonomika 2 2 0 0 4
Geografie 1 2 0 0 3
Informační a komunikační technologie 0 2 2 2 6
Bezpečnostní činnost 0 0 2 2 4
Ochrana obyvatelstva 2 0 0 0 2
Střelecká příprava 0 0 1 2 3
Kriminologie a kriminalistika 0 0 3 3 6
Pedagogika a psychologie 0 2 2 0 4
Písemná a elektronická administrativa 2 1 0 0 3
B. Nepovinné – volitelné dle zájmu
3. cizí jazyk 1 1 1 1 4
ICT předmět dle zájmu 1 1 1 1 4

 

 

 


RVP 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost ke stažení zde.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube