INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jedná se o studijní obor, jehož perspektivní učební plán si Vás okamžitě získá. SŠIPS garantuje výuku odborných PC předmětů a dvou cizích jazyků. Žák získá znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky od programování, tvorby webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na své preference stane specialistou. 

IT

Více ...

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který nabízí v Českých Budějovicích a blízkém okolí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti.

BPČ

Více ...

Sdělení žákům školy

Sdělení všem žákům naší školy:
Z objektivních důvodů se klasifikace a absence ukončuje k pondělí 23. června do šesté vyučovací hodiny včetně. Od sedmé vyučovací hodiny se výuka ruší.
Sdělení žákům pana učitele Kanduse:
Žáci, kteří nemají uzavřenou klasifikaci u pana učitele Kanduse, se mohou do pátku 20. června přihlásit na studijním oddělení a požádat o přezkoušení, a to v pondělí 23. června 4. a 5. vyučovací hodinu v učebně 212.

Návštěva Planetária v Českých Budějovicích

V jarních dnech naše škola pořádala pro žáky některých tříd exkurzi do Hvězdárny a Planetária v Českých Budějovicích. Exkurze se uskutečnila v rámci výuky fyziky a  zúčastnili se jí žáci tříd 2.DI a 1.GB. Prohlídka v Planetáriu byla zaměřena na pozorování hvězd a souhvězdí noční oblohy. Jelikož třída 2.DI navštívila Planetárium 30. dubna a třída 1.GB až 20. května, obě dvě viděly jinou noční oblohu, neboť při návštěvě se promítá obraz oblohy právě tak, jak je vidět v daný den.

Přednášky o fungování Evropské unie

Po úspěšné přednášce doc. Jaroslava Zvěřiny v 1. pololetí se žáci školy i ve 2. pololetí zúčastnili několika přednášek, které pojednávaly o
principech a fungování Evropské unie. Velký ohlas měla především přednáška o studijních a pracovních příležitostech v Evropské unii, ve které žáci s přednášejícími aktivně diskutovali.
Přednášející:
JUDr. Jan Kavan,  PhDr. Miroslav Ransdorf CSc.,  JUDr. Pavel Telička

Exkurze do Mauthausenu a Lince

Dne 24. 4. 2014 jsme podnikli tradiční exkurzi do Rakouska. Dopoledne jsme si prohlédli památník bývalého koncentračního tábora Mauthausen, kde studenti viděli velmi poučnou expozici z temných dějin 20. století. Odpoledne následovala prohlídka Ars Electronica Center v Linci. Zde byly naopak prezentovány technologie, které může lidstvo využít v budoucnosti. Zdařilou akci připravili Mgr. Albrecht, Mgr. Čížek DiS. a Mgr. Veberová.

Výsledky Písemné části státní maturitní zkoušky

Vážení maturanti,

všichni žáci 4.AI, kteří plnili písemnou část státní maturitní zkoušky, uspěli ve svých zvolených předmětech i společné části z českého jazyka.

Gratulujeme, Vaše SŠIPS

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vážení žáci,

harmonogram ústních maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 naleznete na infodisku v adresáři_studijni (zde). Zahájení ústních maturit proběhne ve čtvrtek 22. 5 2013 v 7:15. Účast všech žáků čtvrtého ročníku, kteří jsou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, je na zahájení povinná. Každý žák musí přijít ve společenském oděvu.

Všem žákům přejeme úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek.

 

Spaní ve škole – „Správným směrem“

Dne 28. 3. 2014 jsme se zúčastnily školní akce „Spaní ve škole“. Hned, jak jsme do školy dorazily, jsme byly paní učitelkou Veberovou přemluveny, abychom se v rámci společně stráveného večera zapojily do výtvarné soutěže, kde hlavní myšlenkou je vyjádřit životní postoj ke stále trvajícímu problému drog. Dostaly jsme na výběr pracovat s různými technikami jako jsou např. malba, koláž či kresba.
Zpočátku se nám do práce moc nechtělo, ale po chvíli jsme zjistily, že je to zábava, která se umocňovala pocitem naděje na výhru. S pomocí paní učitelky Veberové a Mandryszové jsme se dopracovaly ke zdárnému cíli a měly jsme radost z dobře vykonané práce.
Tímto článkem bychom chtěly vyzvat k soutěži i ostatní studenty, kterým není lhostejná tato závažná problematika dnešního světa a nebojí se své myšlenky ztvárnit. Soutěží se o mnoho zajímavých cen. Bližší informace najdete na letáčku umístěném na nástěnce s informacemi na chodbě školy.

Kateřina Parýzková, Dominika Thanová, 2EB


Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube