INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jedná se o studijní obor, jehož perspektivní učební plán si Vás okamžitě získá. SŠIPS, o. p. s. garantuje výuku odborných PC předmětů a dvou cizích jazyků. Žák získá znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky od programování, tvorby webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na své preference stane specialistou. 

Více ...

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který nabízí v Českých Budějovicích a blízkém okolí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti.

Více ...

Evakuační cvičení 2015

Dne 21. 5. 2015 se žáci a učitelé zúčastnili evakuačního cvičení. O plánovaném cvičení nikdo nevěděl, a tak celá situace působila velmi věrohodně. I přes nepřízeň počasí se všichni rychle a bez řečí evakuovali na určené shromaždiště. Celá akce dopadla dobře, nikdo neuhořel!

Harmonogram praxe

Harmonogram praxe pro třídy 2.GB a 3.EB v termínu 25.5. – 29.5. 2015 naleznete na Infodisku zde.

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Vážení žáci,

harmonogram ústních maturitních zkoušek pro školní rok 2014/2015 naleznete na infodisku v adresáři „studijni“ – zde. Sraz na slavnostním zahájení ústních maturit pro třídu 4.CI proběhne v pondělí 25.5. 2015 v 7:10 hod. a pro třídu 4.BB ve středu 27.5. 2015 v 11.45 hod. Účast všech žáků čtvrtého ročníku je na zahájení povinná. Každý žák musí přijít ve společenském oděvu.

Všem žákům přejeme úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek.

Přednáška o kyberšikaně

21. dubna a 5. května se žáci třídy 1.IB a 2.GB zúčastnili poutavé přednášky o kyberšikaně,  která je velkým problémem  současného počítačového světa. ...

Praxe BPČ

Jak probíhala praxe bezpečáků v Boleticích a na střelnici PČR v Českém Krumlově?

V minulém týdnu probíhala první část školou organizované praxe třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost. Každý den jsme byli jinde a já jsem s potěšením konal dohled u všech akcí.

Pondělí bylo věnováno exkurzi na stanici Záchranné služby Jihočeského kraje. Nejprve jsme si prošli teorií první pomoci i přednáškou o fungování této organizace. Poté jsme si prakticky vyzkoušeli resuscitaci, přikládání nafukovacích dlah atd. Následně jsme se přesunuli na prohlídku sanitky a celou prohlídku jsme ukončili nahlédnutím do dispečinku. ...

Jak se líbilo prvákům v Mauthausenu a Linzi?

Mauthausenský výlet

Tato reportáž bude popisovat výlet nás prváků, 1. JI i 1. IB, až do dalekých Horních Rakous.

Výlet začal v 8 hodin ráno. Autobus nás kolem 10. hodiny dovezl do bývalého koncentračního tábora Mauthausen. Počasí nám bohužel nepřálo, a tak jsme se společně s naším učitelem a zároveň průvodcem panem Albrechtem vydali do vnitřních prostor. Bylo vskutku zajímavé pozorovat místa, kde před 70 lety trpěly tisíce lidí. Prohlídku jsme ukončili v jakési galerii s exponáty toho, co se tam kdysi používalo, a průchodem krematoria. ...


Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube