INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jedná se o studijní obor, jehož perspektivní učební plán si Vás okamžitě získá. SŠIPS, o. p. s. garantuje výuku odborných PC předmětů a dvou cizích jazyků. Žák získá znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky od programování, tvorby webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na své preference stane specialistou. 

Více ...

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který nabízí v Českých Budějovicích a blízkém okolí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti.

Více ...

Majáles 2015

V pátek se třída 1. IB „skoro“ zúčastnila českobudějovického Majálesu! I přes organizační potíže se kostýmy velmi povedly a všem to moc slušelo. Příští rok jim to nandáme!

Problematika drogové kriminality

V rámci praxí si třídy 2. GB a 3. EB vyslechly velmi zajímavou přednášku o prevenci drogové kriminality. Dozvěděli se, jak jednotka pracuje, jak dochází k odhalení drogových dealerů a výrobců drog, a jak se v rámci protidrogového oddělení, zachází s důkazy.

Evakuační cvičení 2015

Dne 21. 5. 2015 se žáci a učitelé zúčastnili evakuačního cvičení. O plánovaném cvičení nikdo nevěděl, a tak celá situace působila velmi věrohodně. I přes nepřízeň počasí se všichni rychle a bez řečí evakuovali na určené shromaždiště. Celá akce dopadla dobře, nikdo neuhořel!

Harmonogram praxe

Harmonogram praxe pro třídy 2.GB a 3.EB v termínu 25.5. – 29.5. 2015 naleznete na Infodisku zde.

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Vážení žáci,

harmonogram ústních maturitních zkoušek pro školní rok 2014/2015 naleznete na infodisku v adresáři „studijni“ – zde. Sraz na slavnostním zahájení ústních maturit pro třídu 4.CI proběhne v pondělí 25.5. 2015 v 7:10 hod. a pro třídu 4.BB ve středu 27.5. 2015 v 11.45 hod. Účast všech žáků čtvrtého ročníku je na zahájení povinná. Každý žák musí přijít ve společenském oděvu.

Všem žákům přejeme úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek.


Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube