PRAKTICKÉ MATURITY

Dne 26. 4. 2017 bylo žákům 4. ročníků oborů BPČ a IT předáno vysvědčení za 2. pololetí závěrečného ročníku a poté se maturanti vydali vstříc praktickým maturitám.

Žáci oboru IT se po vylosování zadání rozdělili do učeben a zde se snažili co nejlépe vyplnit úkoly z oblasti programování a aplikované informatiky (hardware, počítačové sítě, operační systémy).

 Žáci oboru BPČ se rozdělili na dvě skupiny. Jedna část maturantů se přesunula do maturitní místnosti k losování a vypracování úkolů z předmětů právo a kriminologie a kriminalistika. Druhá část maturantů oboru BPČ se přesunula do tělocvičny Krav Maga Centrum České Budějovice, aby zde prokázali své znalosti technik sebeobrany a poté již v učebně naší školy pokračovali vypracováváním zadaných úkolu z předmětů střelecká příprava a bezpečnostní činnost.

Doufáme, že jste měli šťastnou ruku při losování a pokud ne, tak dostatek vědomostí na co nejlepší výsledek Vašich praktických maturit. Jejich výsledky se tradičně dozvíte společně s výsledky písemných a ústních částí.

Mgr. Petra Klimešová

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube