Přednáška krajského ředitele PČR

I letos navštívil naší školu významný host – krajský ředitel PČR plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka, který přišel našim žákům (2.- 4. ročníku oboru BPČ) předat informace o PČR a odpovědět případným budoucím zájemcům na dotazy ohledně náplně a průběhu služby příslušníka policejního sboru.

 

Celá akce se konala ve středu 15. března 2017. Nejprve v první části měli žáci možnost zhlédnout prezentaci o fungování a organizaci PČR i s podrobnými informacemi, které jsou potřebné pro přijetí k útvaru.

Ve druhé části již proběhla klasická beseda. Žáci měli možnost dotazovat se na to, co je konkrétně zajímá. Celá akce byla myslím si velice přínosná a bohatá na informace spojené s výkonem služby u policejních složek. Zároveň vše bylo obohaceno o zákulisní informace i o zajímavé příběhy ze služebního života p. plukovníka.

Za sebe mohu svědomitě říci, že již se těším na další pozoruhodné besedy a na další spolupráci s PČR.

Mikuláš Pecl, 3. IB

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube