VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2016

Jako již každoročně proběhl i letos ve dnech 23. až 25. listopadu na českobudějovickém výstavišti veletrh středních škol Vzdělání a řemeslo.

První den se nesl ve znamení organizačních a technických komplikací. Internetové připojení pro ajťácký stánek bylo provozovatelem areálu zprovozněno až krátce po poledni a zřejmě jen díky tomu, že si tamější technik povšiml dostatku donucovacích prostředků na protějším bezpečáckém stánku. Tam to zase v jednu chvíli vypadalo, že se experimentálně ověřuje, kolik ajťáků je potřeba, aby se bezpečákům nainstalovala jedna laserová střelnice. Tou dobou již naštěstí byly k dispozici posily ze soutěžního týmu robotiků, který vypadl ve čtvrtfinále. Robot sice podle předpokladu prokázal na slalomové dráze výbornou manévrovatelnost, rychlostí však konkurenci nestačil. Zajímavým zpestřením prvního dne byl maskot z nedalekého stánku SOU služeb Vodňany – Vodňanské kuře. Souboj z ptačí říše, ve kterém létalo peří široko daleko, však vyhrál budějovický Čížek takovým rozdílem, že se Vodňanské kuře ve zbývajících dvou dnech již neukázalo.

img_3386

img_3406

Kromě plnění základního poslání, tj. vábení budoucích bezpečáků, bezpečaček, ajťáků a především ajťaček, zbylo dostatek prostoru i pro nejrůznější vtípky. Vděčným prostředkem se v tomto směru stala zejména bezpečáky vystavená pouta. Nejprve skončil v poutech robot „škorpión“, později zůstala zhruba dvacet minut připoutaná k věšáku uvnitř bezpečáckého stánku K.K. Zde je úsměvné především to, že hned první cedulka u sousedů hlásala obor „ZÁMEČNÍK“. Doslova fascinaci tímto svobodu omezujícím nástrojem pak předvedla ve čtvrtek T.R., která vytrvale poutala každého, kdo jí přišel pod ruce. (Budiž to varováním pro všechny její potenciální partnery.) Největší bomba přišla ve čtvrtek ráno. Skupina ajťáckých diverzantů sestrojila imitiaci nástražného výbušného systému s odpočtem postaveným na stavebnici Arduino a tu pak v době největšího náporu zájemců o studium podstrčila k bezpečákům. Úspěšným nálezcem se po necelé půlhodině stal J.K., který při této situaci prokázal nadhled a pevné nervy. S trochou nadsázky by se tak dalo říct, že úspěšně prošel náborem k pyrotechické službě Policie ČR.

img_3383

img_3385

Celkově by se letošní Vzdělání a řemeslo dalo označit za úspěšné. U obou stánků byl po většinu času nával, rozdalo se značné množství brožurek a letáků a promluvilo se s četnými zástupy více či méně vážných zájemců o studium na naší škole. V neposlední řadě se našly i nějaké ty potenciální ajťačky. Rovněž nás musí těšit, že bezpečáci se nebáli informačních technologií a ajťáci se cítili bezpečně.

Na závěr je potřeba poděkovat všem zúčastněným studentkám a studentům za profesionální výkony, které při prezentaci naší školy podali. Jmenovitě Magdaleně Hejné, Karin Kašparové, Romanu Kotenovi, Jakubu Kuchyňkovi, Václavu Maříkovi, Tereze Randlové a Adéle Schmidtové za obor Bezpečnostní a právní činnost a Matěji Bártovi, Elišce Daové, Martinu Hansalovi, Zdeňku Hliněnému, Danielu Kotrčovi, Olze Litiuc, Tomáši Markovi a Františku Soukupovi za obor Informační technologie.

Váš Zack Page

Autor je pobočníkem Moorelocka Jonese. Na zdejší školu byl dosazen z moci úřední, neboť skutečnost, že bezpečáci již nějakou dobu mají svého školního detektiva, zatímco ajťáci žádnou podobnou postavu nemají, byla shledána jako porušení jejich práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (viz čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). K nespokojenosti Moorelocka však neobchází pochůzky, nevyřizuje vše potřebné a nevaří kávu, naopak usiluje o uznání své autonomie.

Podklady k článku dodali studenti a pedagogové, kteří byli přítomní na veletrhu.

img_3387

img_3392

img_3387

img_3416

img_3436

img_3344

img_3350

img_3347

img_3440

img_3448

img_3443

img_3338

img_3341

img_3427

img_3420

img_3395

img_3401

img_3403

img_3413

img_3411

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube