Seznamy učebnic k odevzdání

Milí žáci, přečtěte si prosím pozorně informace ohledně odevzdání učebnic za tento školní rok.

DRUHÁCI A TŘEŤÁCI: přineste učebnice v PONDĚLÍ 20. 6. 2016. Paní učitelka Veberová si je od vás vybere na hodinách češtiny.

PRVÁCI: přineste učebnice v ÚTERÝ 21. 6. 2016. Paní učitelka Veberová si je od vás vybere v průběhu dne.

OZDRAVNÉ POBYTY: pokud máte ozdravný pobyt ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2016, musíte odevzdat učebnice již TENTO TÝDEN!

 

Níže najdete seznam učebnic k odevzdání pro každý ročník.

Učebnice – 1. KB         
Ekonomika pro střední školy, pro podnikatele / by Preislerová, Dagmar

Příroda a lidé Země : by Bičík, Ivan

Dějiny literatury 1 /
Literatura 1 : by Martinková, Věra
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU / by Calda, Emil
Sbírka úloh z matematiky 1. díl
Dějepis pro střední odborné školy :
Ochrana obyvatelstva / by Kroupa, Miroslav

Učebnice 1.LI

Dějepis pro střední odborné školy
Sbírka úloh z matematik 1. díl
Mluvnice a pravopis pro 5. – 9. ročník základních škol / by Košťák, Jaromír
Literatura 1 : by Martinková, Věra
Ekonomika pro střední školy, pro podnikatele / by Preislerová, Dagmar
Příroda a lidé Země : by Bičík, Ivan
Literatura 1 : by Martinková, Věra

Učebnice 2. JI

Sbírka úloh z matematik 1. díl
Příklady z právní praxe pro střední školy / by Ryska, Radovan
Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU / by Štoll, Ivan
Literatura 2 : by Martinková, Věra
Ekonomika pro střední školy, pro podnikatele / by Preislerová, Dagmar
Český jazyk a komunikace pro střední školy /
Písemná a elektronická komunikace : by Kroužek, Jiří
Hospodářský zeměpis : by Bičík, Ivan

Učebnice 2.IB

Literatura 2 : by Martinková, Věra,
Český jazyk a komunikace pro střední školy /
Ekonomie : by Švarcová, Jena
Dějepis pro střední odborné školy :
Občanské právo hmotné / by Šíma, Alexander
Písemná a elektronická komunikace : by Kroužek, Jiří
Občanské právo procesní / by Kindl, Milan
Hospodářský zeměpis : by Bičík, Ivan
Ekonomika pro střední školy, pro podnikatele / by Preislerová, Dagmar
Sbírka úloh z matematiky 2. díl

Právo pro střední školy – Ryska, Puškinová

Učebnice 3. FI

Český jazyk a komunikace pro střední školy / pracovní sešit 34
Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů /
Literatura 3 / by Martinková, Věra
Odmaturuj! ze společenských věd

Učebnice 3. GB

Odmaturuj! ze společenských věd /

Český jazyk a komunikace pro střední školy / pracovní sešit 34

Literatura 3 /Martinková, Věra
Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů

 

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube