Bohemiasoft – programování v praxi

Dne 23. června 2015 vyrazila třída 2. FI s Mgr. Vladimírem Čížkem na exkurzi do programátorské firmy BohemiaSoft. Ve firmě nás přívítali a poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina šla do zasedací místnosti, kde jim byl představen vývoj firmy od původní myšlenky až po prosperující firmu s úspěšnými projekty. Žákům byl představen i připravující se projekt Golemos. Druhá skupina mezitím procházela jednotlivé sekce firmy.

První sekce firmy, kterou jsme navštívili, byla sekce programátorská, kde nám přiblížili práci programátorů v této firmě. Dále nám ukázali některé programy ve kterých se zde pracuje (např. oblíbené Netbeans:-) ). Jako druhá sekce nám byla představena reklamní sekce a podpora. Zde nám bylo řečeno čím vším se firma zabývá(tvorbou webu to nekončí, je důležité být viděn) a jak funguje podpora pro uživatele. Nakonec jsme se přesunuli ke grafikům. Jeden z grafiků nám ukázal co obnáší práce grafika v takovéto firmě a nějaké jeho dokončené projekty (tvořme responzivní design). Dále jsme se přesunuli do zasedací místnosti a vyměnili jsme se s druhou skupinou.

Myslím si, že akce se vydařila a všem se líbila.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube