Přijímací řízení 22. 4. 2015

Vážení uchazeči a jejich zákonní zástupci,
podpis smluv o studiu zákonnými zástupci uchazečů, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení se bude konat pro:

– obor Informační technologie – od 14:30 22. 4. 2015, Žižkova tř. 4, 1. patro, učebna č. 207 (budova školy)

– obor Bezpečnostně právní činnost – od 16:00 22. 4. 2015, Žižkova tř. 6, přízemní sál školy (vchod v průjezdu vedle Růženeckého kostela)

S sebou prosím vezměte zápisový lístek.

Děkuji.

Těším se na vás
Mgr. Kateřina Cikánová Pánová

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube