Prezentační soutěž „Hrdinové dneška“

pl

Milí žáci,

někteří z vás si jistě již všimli, že naše škola letos poprvé vyhlásila prezentační soutěž na téma „Hrdinové dneška“ pro žáky středních škol s oborem „Bezpečnostně právní činnost“. Touto soutěží chceme podpořit rozvoj žáků v oblasti tvorby prezentací a vychovávat tím novou generaci sebevědomých žáků, schopných veřejného projevu.

 Při koncipování soutěže jsme se inspirovali oběma maturitními obory nabízenými naší školou. Samotná myšlenka prezentací vychází z oblasti informačních technologií, přičemž téma soutěže je zaměřeno na bezpečnostně právní činnost.

Co musíte udělat, abyste se mohli zúčastnit?

Soutěž je otevřená žákům napříč ročníky. Podmínkou je vytvořit PPT prezentaci na téma „Hrdinové dneška“ a následně natočit video, kde svou prezentaci odpřednášíte, a které pak pošlete do soutěže.

Přesná pravidla soutěže, hodnocení a další informace naleznete na http://soutez.stredniskola.cz/ .

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube