Informace pro žáky

Žáci 3.EB se v pondělí 3. listopadu od 11.40 – 14.05 zúčastní výuky KKR v objektu Policie ČR, Plavská 2, za přítomnosti JUDr. Holčapka. Do areálu Plavská vás odvede třídní učitelka Mgr. Petra Klimešová. Sraz v 11.35 v kmenové třídě. (Odhlaste si oběd)

Žákům 4.BB se na pondělí 3. listopadu změnil rozvrh, prohlédněte si změny a nezapomeňte si cvičební úbor.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube