Odevzdání učebnic

Žáci jsou povinni, jak byli již dříve upozorněni, odevzdat ke dni 27. 6. 2014 (tento pátek) zapůjčené učebnice. Pokud tak neučiní, nebude jim v řádném termínu vydáno závěrečné vysvědčení, ale až po splnění všech studijních povinností. Žáci, kteří nejsou z určitých předmětů klasifikováni si učebnice z těchto předmětů mohou pro účel studia ponechat. Vrátí však učebnice z uzavřených předmětů.

Děkujeme…

Vaše SŠIPS

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube