Přednášky o fungování Evropské unie

Po úspěšné přednášce doc. Jaroslava Zvěřiny v 1. pololetí se žáci školy i ve 2. pololetí zúčastnili několika přednášek, které pojednávaly o
principech a fungování Evropské unie. Velký ohlas měla především přednáška o studijních a pracovních příležitostech v Evropské unii, ve které žáci s přednášejícími aktivně diskutovali.
Přednášející:
JUDr. Jan Kavan,  PhDr. Miroslav Ransdorf CSc.,  JUDr. Pavel Telička

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube