Praxe 3.BB

Praxe 3.BBV týdnu od 17. do 21. března 2014 se 3. ročník oboru Bezpečnostně právní činnosti odebral na první část své praxe. V průběhu týdne navštívili HZS Jihočeského kraje, Policii ČR – objekt cizinecké policie, odbor psychologických služeb, školící policejní středisko Slabce a Okresní soud v Českých Budějovicích – trestní oddělení.

Svou praxi žáci zahájili u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kde je čekaly čtyři odborné přednášky. První přednáška byla zaměřena na problematiku ochrany obyvatelstva a krizové řízení, druhá se týkala kontrolní činnosti stavební prevence z hlediska požární ochrany, třetí ochrany utajovaných informací a BOZP a poslední přednáška je seznámila s chemickou, technickou a strojní službou u HZS JčK.  Vrcholem dne se alespoň z pohledu žáků stala ukázka hasičských vozů a další techniky, během níž se dozvěděli, k jakému druhu výjezdu se jaké auto využívá, a dokonce se jedním z nich mohli projet. Někteří si vyzkoušeli i hasičské kombinézy a funkčnost vybavení.

Druhý den praxe strávili žáci u cizinecké policie. Opět se prostřednictvím přednášek dozvěděli mnoho přínosných informací o tom, jak pracují jednotlivá oddělení, a o Schengenském prostoru. Nejvíce je zajímaly důvody, proč se cizinci pokoušejí neoprávněně dostat na území ČR, a způsoby, jak k tomu dochází. Samozřejmě byli i poučení o metodách, jak se tomu cizinecká policie snaží zabránit. Druhá část přednášky se orientovala na padělání či pozměňování dokladů, bankovek nebo veřejných listin. Součástí výkladu byla i ukázka padělaných občanských a řidičských průkazů, během které se žáci přesvědčili o tom, jak kvalitní padělek se dá vyrobit. Následovalo poučení o ochranných prvcích na bankovkách a řidičských průkazech. Den byl završen prohlídkou „schengenbusu“, vozu, jenž je vybaven veškerou potřebnou technikou k rozpoznání falšovaných či pozměněných dokladů.

Třetí den žáci navštívili odbor psychologických služeb Policie ČR. Nejenže se dozvěděli  mnohé o psychologickém profilu pachatele trestného činu, ale sami si mohli vyzkoušet test osobnosti (Eysencův osobnostní dotazník), který byl následně vyhodnocen. Vyplnili též anonymní dotazník, podle něhož by měla polovina třídy skvělý předpoklad k tomu stát se pachatelem.  Žáci byli poučeni také o tom, co musí policista u psychologických testů splňovat a podle jakých kritérií jsou vybíráni potencionální policisté.

Čtvrtý den se odehrál ve školícím policejním středisku Slabce (Lišov). Žáky zde čekala přednáška o policejním vzdělávání a o kynologii a pyrotechnice, jež byla doprovázena řadou zajímavých videí. Poté se žáci zúčastnili výcviku mladých policistů, a někteří se dokonce aktivně zapojili do ukázek zneškodnění pachatele a následné prohlídky.  Navazovala praktická ukázka z výcviku policejních psů a návštěva kotců.

Pátý a zároveň poslední den praxe byl věnován návštěvě Okresního soudu v ČB. Právě se projednával případ užívání, výroby a šíření pervitinu. Bohužel se k soudnímu líčení nedostavili téměř žádní svědci, takže bylo jednání odročeno na 11. 4. 2014. Žáci tedy projevili zájem navštívit soud znovu a vyslechnout si závěrečný rozsudek.

Všichni zúčastnění žáci zhodnotili praxi velmi kladně a sjednotili se na tom, že jim rozšířila obzory a prohloubila dosavadní znalosti. Hlavním přínosem pro ně bylo navštívení míst, kam se běžný občan jen tak nepodívá, a praktické ukázky bezpečnostních složek. Doufejme, že jim tato týdenní praxe rovněž ukázala cestu, kterou by se mohli v profesním životě ubírat.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube