Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení

Přijímací zkoušky se na SŠIPS, o.p.s. nekonají. Přijímací řízení je založeno na přátelském motivačním pohovoru, rozboru dosažených výsledků na ZŠ, mimoškolních aktivit a podpisu Smlouvy o studiu. Motivačního pohovoru se spolu s uchazeči účastní i rodiče.

Podmínkou přijetí ke studiu do čtyřletého maturitního programu je úspěšné absolvování přijímacího řízení a uzavření řádné Smlouvy o studiu. Dalším předpokladem je splnění povinné základní školní docházky. Vyplněnou přihlášku ke studiu spolu s kopiemi již získaných diplomů doručte na studijní oddělení SŠIPS, o.p.s. nejpozději do 15. 3. 2014.

Smlouva se uzavírá 22. 4. 2014  na Žižkově tř. 4 (první termín prvního kola):

– od 12:00 pro uchazeče BPČ
– od 13:00 pro uchazeče IT 

a 25. 4. 2014 ve 12:30 na Žižkově tř. 4 (druhý termín prvního kola).

Důležité termíny:

1) Pohovory s uchazeči o studium začínají 17. 3. 2014.
2) Rozhodnutí o přijetí v prvním kole bude uchazečům oznámeno 22. 4. 2014 na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům rozesláno od 23. 4. do 30. 4. 2014.
3) Uchazeči přijatí ke studiu doručí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu svůj zápisový lístek na studijní oddělení SŠIPS, o.p.s.
4) Od 1. 1. do 15. 3. 2014 je možné uzavřít dohodu o rezervaci studijního místa v individuálně dohodnutém termínu. Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování přijímacího řízení a uzavření řádné Smlouvy o studiu.

Ve školním roce 2014/15 budou přijati žáci na studijní obory v tomto počtu:

Bezpečnostně právní činnost – 25 žáků.
Informační technologie – 25 žáků.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube