TURNAJ V E-SPORTS

V pondělí 24. února 2014 během dopoledních hodin se na naší škole konal herní turnaj spočívající ve hraní Trackmanie a League of Legends (zkráceně LoL). Žáci druhého stupně základních škol, kteří k nám přijeli, si tak mohli ověřit své závodnické a strategické schopnosti a porovnat je s ostatními. Zejména o LoLko byl mezi žáky z nejrůznějších koutů Jihočeského kraje velký zájem, naplnila se jimi celá počítačová učebna.

Když přišel do ZŠ ve Frymburku email navrhující účast, ani chvíli se totiž neváhalo. Účastnili se sice poprvé, strach z neznámého prostředí ale bez problémů překonali.

Z výborných výsledků, kterých žáci během hraní dosahovali, bylo jasné, že se pilně připravovali a do poslední chvíle trénovali. To mi potvrdil i učitel informatiky, fyziky a matematiky ze základní školy ve Frymburku. Během posledních dvou týdnů se žáci sedmých, osmých a devátých tříd asi pětkrát po vyučování sešli a na turnaj řádně cvičili. Běžně se za takovým účelem schází pouze jednou do týdne. Do určité míry výsledky ovlivnil i výběr hráčů, ve Frymburku byl totiž o herní turnaj velký zájem. Ze čtrnácti zájemců (často i z nižších ročníků) byla vybrána přesně polovina, zúčastnilo se tedy sedm žáků.

Žáci také byli perfektně namotivováni odměnami. Hlavní výhrou, společně s „ulitím“ se z pondělního vyučování, byla robotická stavebnice Lego Mindstorms EV3 od společnosti Lego.

Na základních školách se počítačům věnují i v jiných směrech. Jak v rámci povinných, tak i nepovinných předmětů. V šesté třídě mají žáci práci s počítačem povinně, v osmé a deváté si ji mohou zvolit. Zájem o tento předmět je velký. Jediným problémem je špatné vybavení základních škol. Mnohdy není možné, aby měl každý žák při hodině informačních technologií svůj počítač, někdy tak pracují ve dvojicích. Kvůli tomu se také odstoupilo od původních úvah, kdy sešity a učebnice měly zcela nahradit počítače. Tam by si studenti své poznámky mohli zapisovat. Škola je také vybavena pěti interaktivními tabulemi, zajišťujícími modernější výuku.

Povídali jsme si i o stinných stránkách informačních technologií. Kromě nemocí souvisejících s dlouhým vysedáváním u počítače se mnohdy počítačům přičítá i agresivita, zejména kvůli hraní surových počítačových her. To ale učitel informatiky zcela popírá. Své tvrzení opírá o výzkum, který poměrně nedávno proběhl. Dle něj je při hraní počítačových her využívána zcela jiná část mozku než ta, která zodpovídá za případné agresivní chování. Souvislost mezi hrami a realitou je prý v tomto případě vyloučena. Pro zamezení problémům se zády navíc žáci v jedné z prvních počítačových hodin absolvovali proškolení o bezpečnosti práce na počítači. Kromě bezpečného fungování (zejména seznamování se na internetu) totiž obdrželi rady, jak správně sedět u počítače či jak zvolit vhodnou výšku stolu.

Pár otázek jsme položili i několika frymburským žákům:

Redakce: Ahoj, můžeme se zeptat na pár otázek?

Žák: Ahoj, jasně.

Redakce: Jak ses dověděl o turnaji pořádaném naší školou?

Žák: Přišel s tím za námi učitel informatiky.

Redakce: Byl jsi ihned rozhodnutý zúčastnit se, nebo ses rozmýšlel?

Žák: Zúčastnit jsem se chtěl od začátku, stejně jako spousta dalších lidí. Nakonec se dokonce muselo vybírat, protože nás bylo hodně. Naštěstí jsem byl vybrán.

Redakce: Byl jsi ráno trochu nervózní?

Žák: Nejprve ano, jakmile jsme ale usedli k počítačům a začali hrát, veškerá nervozita zcela opadla.

Redakce: Jak na tebe působí naše škola?

Žák: Pozitivně, přátelsky.

Redakce: A jak se zatím daří?

Žák: Docela to jde.

Redakce: Dobrá, tak tedy hodně štěstí. Díky za rozhovor.

—————-

Redakce: Ahoj, můžeme se zeptat na pár otázek?

Žák: Tak, určitě.

Redakce: Jak ses dověděl o turnaji pořádaném naší školou?

Žák: Od jednoho z učitelů.

Redakce: Byl jsi ihned rozhodnutý zúčastnit se, nebo ses rozmýšlel?

Žák: Napřed jsem váhal, pak jsem se rozhodl, že ano.

Redakce: Byl jsi ráno trochu nervózní?

Žák: Ani ne.

Redakce: Jak na tebe působí naše škola?

Žák: Dobře.

Redakce: A jak se zatím daří?

Žák: Není to špatný.

Redakce: Dobrá, hodně štěstí. Díky za rozhovor.

Jakub Vančura 1.GB

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube