Přednáška o počítačové kriminalitě

V pátek 15. února 2013 v 9 hodin proběhla přednáška pro první ročníky v podání mluvčí policie Reginy Tupé o počítačové kriminalitě. Paní Tupá měla připravenou prezentaci, ve které nám představila nejrůznější tipy kriminality prováděné pomocí internetu nebo mobilního telefonu.

Jako první mluvila o kyberstalkingu, při kterém si pachatel vyhlédne oběť, kterou následně pronásleduje pomocí e-mailů, dopisů nebo SMS zpráv. Ty mohou obsahovat výhružky, urážky nebo můžou v oběti evokovat strach a obavy.

Nejčastěji se snad můžeme setkat s tzv. kyberšikanou, kdy pachatel svou oběť pomlouvá či uráží pomocí sociálních sítí nebo SMS zpráv.

Nemálo častý je ale i kybergrooming, kdy se pachatel snaží vyvolat ve své oběti falešnou důvěru, následně ji zmanipulovat a přimět k osobní schůzce. Výsledkem se může stát sexuální zneužití, fyzické či psychické vydírání nebo donucení k terorismu. Kybergroomer se snaží oběť izolovat od nejbližších, pomáhá řešit její problémy či se potýká se stejnými.

Nejvíce všechny zaujal pojem sexting, ačkoliv si pod tím většina nedokázala nic představit. Zde se jedná o rozesílání SMS zpráv, e-mailů se sexuálním obsahem, které jsou později zveřejňovány např. na internetu většinou po rozchodu dvou mladých lidí.

U žádné z těchto forem nechyběl příklad z praxe. Případy byly většinou z Ameriky, ale ani jeden neskončil dobře.

Na závěr jsme dostali krátkou instruktáž o tom, co dělat, když se s nějakou formou počítačové kriminality setkáme a důležité odkazy, na které bychom se neměli zapomenout podívat.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube