Návštěva státního okresního archivu České Budějovice

Bylo to v úterý 3. 4. 2012, kdy jsme se s naším oblíbeným třídním učitelem vydali navštívit archiv v Českých Budějovicích.

Hned na začátku akce se vyskytl problém, a to v podobě studentů vysoké školy, kteří nebyli ve smluvený čas na smluveném místě, avšak vše se vzápětí vyřešilo a všichni jsme společně vyrazili směrem k archivu. Z nějakého důvodu jsme nezvolili tu nejkratší cestu od naší školy, ale šli jsme postranními uličkami našeho velkoměsta. Asi za čtvrt hodiny jsme byli na místě, učitelský doprovod zazvonil a chvíli to vypadalo, že zde nejsme vítáni. Nakonec se nám dveře přece jen otevřely a my jsme vstoupili do útrob archivu. Byli jsme zavedeni do přednáškového sálu, kde se nám představil archivář, který nás měl na starost a který nám vše bez obalu odvykládal.

Přednáška netrvala dlouho, a tak byl každý schopen plně vnímat. Ovšem čas na dotazy přednášku opravdu natáhl. Nejzajímavějším faktem byla asi kapacita zdejšího archivu, který dokáže pojmout až 20km spisů. Při této informaci se každému v sále zastavil dech a výraz každého z nás byl dobrou známkou toho, že si představujeme, jak takový spisový konvoj asi vypadá.

Po přednášce jsme si pouze prohlédli několik fotografií nejstarších listin uložených v archivu, poté jsme archiv opustili a stejnou cestou se vydali zpět ke škole. Ve škole jsme byli během chvíle a dostali jsme volno.

Tak toto byla naše návštěva archivu. Byla to velice zajímává akce a příští rok nás čeká možná něco víc.

David Jindrle

3.DNI

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube