Na koních

V úterý 28. 5. jsme se my, třída 1.BB, zúčastnili krátkého jezdeckého výcviku ve vesničce nedaleko Netolic.

Sešli jsme se na autobusovém nádraží v Českých Budějovicích, včetně dozorující paní učitelky Kožíškové. V 9:00 jsme vyrazili autobusem do Netolic, kde nás očekávala vedoucí akce, paní učitelka Havlová. Ta nás odvedla do stájí v nedaleké vesničce a zaškolila v jízdě na koni. Do ČB jsme se navrátili kolem třetí hodiny odpolední.

Už od začátku nešlo vše podle plánu, protože se dva žáci rozhodli jet na motorkách, takže se na nádraží nesešli všichni nahlášení žáci. Cesta trvala necelou půlhodinku.

Po příjezdu do Netolic se ke skupině připojila paní učitelka Havlová, „motorkáři“ a Honza Fenclů. Po zaparkování motorek doma u paní učitelky Havlové a po vyzvednutí jejích potomků, se vyrazilo směr stáje. Cesta byla sice dlouhá asi jen 2 kilometry, ale samozřejmě se neobešla bez stížností. A co hůř –  paní učitelce se asi na dvacet minut zaběhl pes!

Po příchodu do stájí jsme měli čas na porozhlédnutí kolem a na rozdělení, kdo bude jezdit na jakém koni. Pak následoval odchod s koňmi do jízdárny, kde byla provedena instruktáž, jak správně nasednout.Také nám bylo vysvětleno, jak správně sedět, jak se chovat při manipulaci s koněm a jak správně držet ruce a nohy. Už asi po třech kolečkách se zdálo, že si jízdu většina z nás oblíbila.

V průběhu jízd jsme zjistili, že nikdo z nás nemá foťák, protože třídní fotograf je přece jenom Sandra, která chyběla.Vše se nakonec, alespoň provizorně, nafotilo na mobilní telefon, takže se problém celkem rychle vyřešil. Po jízdě všech žáků se na koni ukázala ještě paní učitelka Havlová a pak od ní dostala soukromou hodinu i samotná dozorkyně akce, paní učitelka Kožíšková.

Po navrácení všech koní do stájí se třída sešla na dvorku a vyrazilo se nazpět, směr Netolice. Poněvadž paní učitelky chtěly stihnout ještě slavnou netolickou zmrzlinu, tak nás popoháněly, co to šlo. U paní učitelky Havlové doma se oddělili chlapci na motocyklech, kteří ,jak se později ukázalo, se ještě potkali se třídou u stánku se zmrzlinou. A tak jsme zakončili kurz jízdy na koni sladkou tečkou a vyrazili buď autobusem, nebo na vlastní pěst směr České Budějovice.

Druhý den byly ohlasy na akci velice kladné, možná proto, že nikdo nečekal, že se mu tolik zalíbí jízda na koni. Lítaly vzduchem reakce jako: „Fakt super, docela bych to zopáknul!“ nebo „To byla fakt sranda, to sem vůbec nečekala!“

Tomáš Hůlka, 1.BB

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube